Toerisme en marketing

Leeuwarden is meer en meer in trek bij toeristen. De marketing naar buiten toe is de laatste jaren beter geworden, maar heeft nog een verbeterslag nodig. Investeren in toerisme en recreatie is investeren in leefbaarheid en economie. Juist voor Fryslân en de gemeente Leeuwarden liggen hier grote kansen. Voorzieningen die een gebied toeristisch aantrekkelijk maken zijn ook van belang voor een goed leefklimaat. Zo versterkt dat elkaar. Hoe doen we dat dan?

• Geef ruimte aan toeristisch ondernemerschap.

• Meer camperplaatsen.

• Goed gastheerschap, met meertalige informatie, eenduidig afgestemd met andere delen van de provincie. Stop de versnippering daarin en stimuleer samenwerking tussen ondernemers en regio’s.

• Het CDA wil de ingeslagen weg van samenwerking tussen gemeenten, provincie en het bedrijfsleven op het gebied van marketing blijvend stimuleren. Extra budget voor toerisme, marketing en cultuur zijn belangrijke pijlers om de markt te laten groeien. Dit zijn de legacydoelen.

• Voor de promotie van Leeuwarden als studiestad willen we jaarlijks € 55.000,- extra beschikbaar stellen.

• De watersportgebieden in met name Grou, Wergea en Warten krijgen blijvende aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.