Treinverkeer

Veel mensen gebruiken de trein om naar en vanuit de gemeente Leeuwarden te reizen. Het verbeteren van het treinverkeer gebeurt meestal samen met de Provincie en het Rijk. Het CDA wil daarbij graag het volgende:

• Een volledige verdubbeling van het spoor van en naar Groningen, met aansluiting op de treinen naar Duitsland.

• Meer (snel)treinen vanuit het Zuiden naar Leeuwarden. Daarvoor willen we de Van Harinxmabrug vervangen door een aquaduct. Daarmee wordt het Van Harinxmakanaal meteen ook veiliger.

• Een onderzoek naar het naar beneden brengen van het spoor op het deel van het traject Leeuwarden-Groningen binnen onze gemeente. Op dit traject kruist het spoor vier keer het auto-, fiets- en voetgangersverkeer en een brug ten oosten van de stad. Dit zorgt voor veel verkeersopstoppingen en onveilige situaties, o.a. op de Schrans, Achter de Hoven en de Pieter Stuyvesantweg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.