Veiligheid

• Het cameratoezicht in de binnenstad blijft bestaan en wordt waar nodig uitgebreid. Het CDA is voorstander van preventief fouilleren in de binnenstad. Wij willen dat dit ook mogelijk wordt in wijken en dorpen waarvan de politie aangeeft dat ze bovengemiddeld onveilig zijn.

• Voor de wijkagent moet het zwaartepunt liggen op het actief in de wijk zijn. Aangifte via deze agent moet ook kunnen. Bijzonder Opsporingsambtenaren worden niet alleen in het centrum ingezet, maar moeten ook in de wijken en dorpen actief worden. De komende vier jaar moet de politie prioriteit geven aan het voorkomen en oplossen van inbraken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.