Verkeersveiligheid

• Alle kinderen en jongeren moeten veilig naar school kunnen. Daarom willen we dat alle bestaande fiets- en wandelpaden naar de scholen in onze gemeente worden geanalyseerd en waar nodig worden aangepast.

• Op wegen met veel landbouwverkeer – vaak smalle wegen in het buitengebied – willen we de kruisingen veiliger maken, fiets- en landbouwverkeer scheiden en de bermen verstevigen.

• We willen de 30km-zones in woonwijken en dorpen handhaven.

• Gevaarlijke kruisingen willen we aanpakken. Waar mogelijk willen we verkeer scheiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.