Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, zijn onmisbaar voor de binding en leefbaarheid van onze dorpen en wijken. Voor de toenemende zorgvraag wordt een steeds groter beroep gedaan op het eigen netwerk en vormen van mantelzorg. Vrijwilligers en mantelzorgers zorgen ervoor dat mensen die zich niet meer zelfstandig kunnen redden worden geholpen en dat verenigingen kunnen blijven functioneren. Zij moeten de ruimte krijgen om hun belangrijke taak te kunnen blijven doen.

• Wij willen meer mantelzorgondersteuning in de stad en de dorpen. Bij langdurige steeds zwaarder wordende mantelzorg ligt overbelasting op de loer. Hierbij speelt de wijk-/dorpsgerichte ondersteuning, dagopvang en respijtzorg een grote rol.

• De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen moet gratis worden.

• Gemeentelijke verzekeringen, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, moeten beschikbaar blijven voor alle vrijwilligers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.