Werkgelegenheid en (lokaal) ondernemerschap

• Wij willen het ondernemersklimaat verstevigen. Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) verdienen het om verder te worden ontdekt en ontwikkeld.

• Er moet worden geïnvesteerd in de infrastructuur, lage (vestigings)lasten en een goed arbeidsaanbod, om zo voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat te zorgen. Dit draagt ook bij aan het stimuleren van uitbreiding van bestaande bedrijven.

• Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet meer actieve inschrijvingen van ondernemers uit onze eigen gemeente bevorderen. Aanbestedingen moeten daar waar dat kan worden opgeknipt, zodat ook kleinere bedrijven een reële kans maken.

• De bereikbaarheid en het beheer van de bestaande bedrijventerreinen moeten worden verbeterd om ze aantrekkelijker te maken voor nieuwe bedrijven. Met name het bedrijventerrein Hemrik verdient extra aandacht.

• Er moeten ook nieuwe bedrijfsvestigingsmogelijkheden worden geboden als daar vraag naar is.

• Wij willen dat er continu nieuwe winkels worden geworven voor Leeuwarden, dé winkelstad van   Fryslân.

• Er moet een snel en soepel beleid komen voor (tijdelijke) herinvulling van leegstaande winkels.

• In de dorpen willen we de winkels centreren in het centrum: dat houdt de dorpen en de winkels gezellig en bereikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.