Wijken- en dorpenbeleid

• Het CDA wil een wijken- en dorpenbeleid dat zoveel mogelijk aansluit bij de unieke kenmerken van de specifieke wijken en dorpen: van Camminghaburen tot Westeinde en van Hijum tot Grou.

• Wijkpanels, wijkverenigingen en dorpsbelangen kunnen voor hun activiteiten subsidie van de gemeente krijgen. Andere verenigingen en belangenorganisaties kunnen met ideeën aankloppen voor financiële hulp bij hun wijk of dorp. De wijken- en dorpenmanager speelt een bemiddelende rol.

• Het CDA is groot voorstander van het principe Right to Challenge. Bewoners(organisaties) kunnen zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter kan en anders moet. Het CDA pleit voor ondersteuning van dit soort initiatieven.

• Er moet ruimte blijven voor wijkbedrijven om zich verder te ontplooien

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.