23 december 2013

CDA leden stelle list en program fêst

De list foar de gemeenteriedsferkiesings yn maart:

1  De Heer Gosse Hiemstra Wommels 2 De Heer Ultsje.G Wiersma Wommels 3 Mevrouw Aukje Dijkstra-Boersma  Mantgum 4 De Heer Auke Talsma    Wjelryp 5 De Heer Harm de Boer Easterlittens 6 De Heer Broer Witteveen    Itens 7 Mevrouw Marjan de Jong v d hoff  Hidaard 8 De Heer Johannes Y Kooistra           Easterein 9 Mevrouw Griet Breeuwsma  Easterein 10 De Heer Henk Jan Talsma Wommels 11 De Heer Tjeerd de Haan     Spannum 12 De Heer Aise Bouma    Easterlittens 13 De Heer Ulbe Bakker Winsum 14 De Heer Teun Van Lohuizen  Hilaard 15 De Heer Douwe Weidenaar Wommels 16 De Heer Jelle van Gunst     Hilaard 17 De Heer Inne J Heerma       Iens 18

De Heer Marius Kastelijn   Wieuwerd

 

 

Het programma vindt u via de link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.