23 januari 2014

‘Enerzjy jout Enerzjy’

Ús Koöperaasje praat ús by hoe ’t griene enerzjy bydraagt oan de leefberens fan ús doarpen. Johan Kiewiet fan  Ús Koöperaasje en Pieter Wittenberg fan Drentse KEI fertelle jo alles oer it opstarten fan in eigen enerzjykoöperaasje en wat dat opsmite kin foar jo doarp as feriening. Yn tal fan plakken yn Fryslân is men al útein set, no ek yn Littenseradiel.

Achter de links fyne jo mear ynformaasje!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.