Waarom sta je op de lijst?

Het CDA-programma in Fryslân ziet uitdagingen en ambities voor Fryslân. Met mijn financieel economische achtergrond qua opleiding en werkervaring zet ik mij graag in voor de thema's: economie, energie, klimaat, infrastructuur en financiën. 
Een sterke regionale economie zorgt voor leefbaarheid in Fryslân, hier kunnen we niet zonder. Op deze manier kunnen we ook zorgen voor toekomstige werkgelegenheid, waarbij het van groot belang is dat we passend onderwijs kunnen aanbieden. 
Als docent in het hoger onderwijs maak ik dagelijks mee welke problemen onze studenten ervaren kijkend naar bereikbaarheid. Een plattelandsprovincie heeft een goede infrastructuur nodig, zodat de leefbaarheid op peil blijft, voor iedereen.
Het is tijd voor een nieuwe balans, met nieuwe energie, waarbij ecologie en economie meer in evenwicht zijn. Hier werk ik als innovatiemanager graag aan mee. Een bijdrage hieraan leveren zijn wij als rentmeesters van onze provincie verplicht.
Om ervoor te zorgen dat Fryslân ook in de toekomst een krachtige zelfstandige provincie blijft, zullen we goed moeten kijken naar toekomstige rendabele investeringen met onze financiële middelen. Investeringen waarvan de opbrengsten op de goede plekken terecht komen, ook ten gunste van de lokale bevolking. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.