Waarom sta je op de lijst?

Ik ben Shanyl Soekhlall, 18 jaar, student accountancy en ik kom uit Leeuwarden. Ik ben jongerenkandidaat voor het CDA Fryslân, omdat ik om mij heen zie hoe groot de kloof is tussen de provinciale politiek en jongeren. Dat terwijl de Staten juist beslissingen maken die invloed hebben op het leven van jongeren. Friese jongeren moeten goed vertegenwoordigd worden en hebben recht op een stem, die stem wil ik geven! Het is voor de Friese jongere belangrijk dat iemand met dezelfde leefwereld die stem kan laten horen! Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor onderwerpen die de dagelijkse leefwereld van jongeren raken, zoals openbaar vervoer, wonen, maar ook voor het klimaat in Fryslân. Het is van belang om in het vergrijzende Friesland jongeren te koesteren, blijven aantrekken en het gevoel geven dat ze ertoe doen. Werken aan een fijne leef- en leeromgeving moet dan ook geen doel zijn op zichzelf zijn, maar iets waar we in onze provincie vanzelfsprekend op kunnen rekenen. We moeten ervoor zorgen dat onze Friese gronden bouwrijp zijn voor jonge ondernemers en de nieuwe beroepsbevolking. 

Hier wil ik voor zorgen, kan ik rekenen op jouw stem?

Jonge stem, grote impact.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.