Aebe Aalberts

Statenlid

Sectorspecialist LTO Nederland

Lid algemeen bestuur Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord-Oost Fryslân (Dockinga College)

Mijn naam is Aebe Aalberts (1977). Samen met mijn echtgenote Baukje en onze vier kinderen woon ik in Damwâld. Sinds mei 2018 werk ik voor LTO in Den Haag waar ik mij als sectorspecialist bezig mag houden met beleidsondersteuning en advisering van een aantal landelijke vakgroepen. Daarvoor heb ik dertien jaar gewerkt voor de coöperatie AB Vakwerk in Sneek waarbij ik de laatste zes jaar als directielid verantwoordelijk was voor financiën en bedrijfsvoering.

De CDA-campagne slogan ‘goed voor elkaar’ spreekt mij erg aan. Met mijn bedrijfskundige ervaring hoop ik van toegevoegde waarde te zijn op het gebied van bestuur en toezicht. Het gaat in het provinciaal bestuur immers ook om de juiste inzet van geld en middelen. De politiek moet de besteding hiervan goed kunnen verantwoorden.

Met rentmeesterschap als uitgangspunt, hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan de vele uitdagingen die er zijn om onze provincie op een goede manier door te geven aan volgende generaties. Hierbij speelt naast de discussie over klimaat ook de toekomst van werk en inkomen, wonen, infrastructuur en leefbaarheid een belangrijke rol. Het belangrijkste kapitaal van Fryslân zijn haar inwoners. Het zijn de mensen die bepalend zijn voor het draaiend houden van onze economie, de zorg, het onderwijs, onze landbouw en al onze voorzieningen. De huidige tijdsgeest vraagt van ons veel wendbaarheid, zowel in denken als in doen. Uitgangspunt hierbij is voor mij de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu. Voor mij als christen betekent ‘goed voor elkaar’ ook dat we oog moeten hebben, en houden, voor de mensen die hierbij ondersteuning nodig hebben omdat ze anders niet volwaardig onderdeel kunnen zijn van onze samenleving. Alleen dan vormen we samen één Fryske mienskip.

Email

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.