Aebe Aalberts

Fractievoorzitter

Sectorspecialist LTO Nederland

Lid algemeen bestuur Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord-Oost Fryslân (Dockinga College)

Aebe Aalberts (1977) woont samen met zijn vrouw en 4 kinderen in Damwâld. Naast zijn werk voor LTO-Nederland in Den Haag, de politiek en als toezichthouder in het onderwijs is Aebe in zijn vrije tijd graag bezig met de tuin, koken, lezen, wandelen, reizen en skiën. Met zijn bedrijfskundige achtergrond zet Aebe zich als statenlid in voor de portefeuilles financiën en economie. Belangrijk uitgangspunt hierbij is een doelmatige inzet van geld en middelen. De politiek moet de besteding hiervan goed kunnen verantwoorden. De afgelopen 2 jaren heeft Aebe vooral werk gemaakt van een dalend uitgaven patroon passend bij een kleiner wordende begroting. Gedeputeerde Staten hebben via een aantal aangenomen CDA-moties meer kaders en een aantal verbeteropdrachten gekregen m.b.t. de kosten voor personeel in combinatie met strategische personeelsplanning. Een belangrijk speerpunt hierbij is transparante informatievoorziening in een vorm die voor iedereen begrijpelijk is.

De afgelopen 2 jaar is het Aebe opgevallen dat in de staten vrijwel alles politiek te maken is. Ook wanneer de provincie feitelijk geen enkele rol heeft. De provinciale politiek zou zich volgens Aebe meer moeten richten op haar kerntaken en hierin excelleren. De verwijdering tussen politiek en burger heeft hier ook mee te maken. Praten over bestuurlijke vernieuwing heeft geen zin als je niet ook gaat kijken naar je taken. Daarnaast moet de provinciale politiek een afspiegeling zijn van de maatschappij en niet een praatclubje van enkele idealisten.

Woordvoerder: Financiën en Economie;
Mail: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.