Anne Schelhaas

Statenlid

Ik ben Anne Schelhaas, 58 jaar en samen met mijn vrouw en zoon doen we het werk op onze melkveehouderij we hebben rond de 200 melkkoeien en 120 stuks jongvee.

Als agrarisch ondernemer merk ik bijna elke dag wat de gevolgen zijn van onduidelijk overheidsbeleid. Dat is ook een van de redenen waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de Staten. Ik ben al ruim 30 jaar lid van het CDA. De uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap spreken mij enorm aan en zijn altijd een leidraad in mijn handelen geweest. Een overheid die mensen en organisaties het vertrouwen geeft om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen dat zij doet wat er moet gebeuren. Vertrouwen, dat is voor mij het uitgangspunt bij gespreide verantwoordelijkheid. Op dit moment zien we vooral landelijk dat er op deze manier niet voldoende wordt gewerkt. Ik wil er alles aan doen om op provinciaal niveau dit vertrouwen terug te winnen.

Binnen de staten ben ik woordvoerder Mienskip (leefomgeving), Milieu, Water en Natuura2000. De afgelopen tijd heb ik mij binnen de Staten bezig gehouden met het Stikstofdossier. De inzet hierbij is altijd met respect naar de natuur en met respect naar de ondernemer die in de buurt van die natuur werkt. Als er maatregelen moeten worden genomen dan moet dat direct positief effect hebben op die natuur en moet de ondernemer weten waar hij aan toe is en weten dat er met respect voor zijn onderneming naar oplossingen wordt gezocht. En die zijn er, als we dat willen, is mijn stellige overtuiging.

Woordvoerder: Mienskip (leefomgeving), Milieu, Water en Natura2000; 
Mail: a.schelhaas@fryslan.frl;
Telefoonnummer: 06 - 53 69 47 94.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.