politiek

Sander de Rouwe

Gedeputeerde

Tweede Kamerlid namens het CDA in de periode 2007-2015. Gedeputeerde voor Fryslân sinds 2015.

Secretariaat Provinciehuis, Fenna Miedema: secr.gs.rouwe@fryslan.frl, T. 058 - 2925850 

Taken: o.a. 1e loco, Economie, Financiën en Sport. In zijn portefeuille zitten verder onder meer: IJsselmeer, Europese fondsen, kwaliteit lokaal bestuur, financieel toezicht, Windpark Fryslân en Campus Fryslân.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.