21 december 2018

Akkoord over coalitieagenda en kandidaat wethouders

DOKKUM - De coalitiepartijen CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD hebben de afgelopen weken onder leiding van (in)formateur de heer Theo Joosten een akkoord bereikt over de coalitieagenda en de kandidaat wethouders. De kandidaat wethouders zijn:

– Esther Hanemaaijer (CDA)

– Pytsje de Graaf (FNP)

– Jouke Douwe de Vries (S!N)

– Theo Berends (ChristenUnie)

– Jelle Boerema (VVD)

De gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat per 1 januari 2019 vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Op 21 november 2018 hebben de kiesgerechtigde inwoners van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân bepaald hoe de raad van die gemeente moet worden samengesteld. Het college van Noardeast-Fryslân wordt in de raadsvergadering op 2 januari 2019 benoemd. Dit vindt plaats in de raadszaal in Kollum.

Bron: https://www.rtvnof.nl/akkoord-over-coalitieagenda-en-kandidaat-wethouders/ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.