26 oktober 2018

CDA zoekt aansluiting met glasvezel

DOKKUM - CDA Noardeast-Fryslân zoekt aansluiting met Glasvezel in werkbezoek aan Telecombedrijf Kabel Noord in Dokkum. Directeur N.(Niek) Geelhoed vertelt dat het telecombedrijf al zo’n 40 jaar bestaat. Kabel Noord is een publiek bedrijf van 5 gemeenten. Dit zijn Ameland, Schiermonnikoog, Kollumerland, Dongeradiel en Dantumadiel, en deze gemeenten zijn dus aandeelhouder van het telecombedrijf Kabel Noord.

Duidelijk is dat na de gemeentelijke herindeling er dan nog 4 gemeenten aandeelhouder zijn. Dhr. Geelhoed legt ons uit dat de afspraken die vastgelegd zijn in statuten en in de Gemeenschappelijke Regeling aangeven dat een aandeelhouder maximaal 25% stemrecht heeft. Ook al heeft Noardeast-Fryslân dus wel procentueel de meeste aandelen toch maakt dat voor stemrecht niet uit. 

Voor het CDA is de aanleg van snel internet en dus van glasvezelnetwerk, juist ook in de dorpen de z.g. witte gebieden, van cruciaal belang. Zowel voor de leefbaarheid op het platteland , de bedrijven die veel data moeten verwerken maar ook een goede investering in de eigen woning  waard is. Het project “aanleg glasvezel in de witte gebieden van Fryslân “wordt niet uit eigen middelen van Kabel Noord gefinancierd maar door provincie Fryslân en enkele banken. De opdracht van de provincie is dat er 90% van al die percelen uit de witte gebieden in heel Fryslan  aangesloten worden.  Kabel Noord is reeds in een 4-tal gemeenten gestart. Basisvoorwaarde is dat 60% van de klanten/ huishoudens mee doen. Het CDA constateert dat dat best een opgave is. Doelstelling is om in 2021 het hele project gereed te hebben. Dhr. Geelhoed benoemt dat er ook dan nog percelen zijn die op dit moment, met de huidige regels, nog niet aangelegd kunnen worden. 

De markt voor telecombedrijven verandert de komende jaren en daar moet Kabel Noord een antwoord op geven. Internet wordt steeds belangrijker, ten koste van tv. Klanten vinden in toenemende mate de interactieve mogelijkheden van telecom belangrijk. Dit zorgt voor veranderingen in aanbod en abonnementen. 

Het CDA  is onder de indruk (van hetgeen) wat er allemaal speelt in deze sector, en  ziet het belang voor onze regio met een eigen Telecombedrijf, die als speler naast een aantal hele grote telecombedrijven als Ziggo, toch nog steeds zelf mee kan bepalen welk pakket zenders aangeboden wordt. 

Het CDA stelt in het verkiezingsprogramma dat ook in onze gemeente de witte gebieden voortvarend op glasvezelnetwerk moeten worden aangesloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.