16 februari 2022

CDA brengt bezoek aan Hallum, Ferwert en Hegebeintum

Dorpsbelang Hallum
Op uitnodiging van Dorpsbelang Hallum en Stichting Bruisend Hart Hallum zijn we in het M.F.C. “it Trefpunt” bijgepraat over alle lopende initiatieven en activiteiten in het dorp zoals de vernieuwing van het sportcomplex en zwembad, het vernieuwen van de speeltuin, het veiliger maken van het kruispunt provinciale weg en Doniaweg. Ook is er uitgebreid gesproken over de uitbreiding van het bedrijventerrein en het energievraagstuk op het bedrijventerrein. Dorpsbelang Hallum laat zien aan de hand van een uitgevoerde enquête dat er behoefte is aan nieuwe woningen. Raadsleden Willem van der Bent en Lieuwe Sytsma inspecteren gezamenlijk het fietspad aan de Doniaweg omdat deze als onveilig wordt aangemerkt.

Agrarisch Laboratorium Ferwert
Aansluitend zijn we bij dhr. J. Swart van het Agrarisch Laboratorium in Ferwert op bezoek geweest. Hier hebben we kennis kunnen nemen van de diverse onderzoeken van grond en mest zoals die hier plaatsvinden. De resultaten van die verschillende onderzoeken worden door een groot aantal verschillende agrarische bedrijven, zowel akkerbouwers als veehouders, gebruikt in hun bedrijfsvoering.

Ook hebben we gesproken over de Waddenagenda 2050 en de positie van het bijzondere gebied Noord Fryslân Buitendijks. Volgens het CDA moeten landbouw en natuur in dit uitzonderlijke gebied goed samen moeten blijven gaan.

Infocentrum Archeologisch Steunpunt Hegebeintum
Als afsluiting van deze dag brachten we nog een bezoek aan het nieuwe Infocentrum- Archeologisch Steunpunt in Hegebeintum. Blij verrast hebben we een informatieve rondleiding gehad door de geschiedenis van Terp en Terpafgraving. Ook  hier bleek duidelijk dat de inzet van vrijwilligers ontzettend belangrijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.