24 januari 2022

CDA-fractie over de Cultuurnota 2022 “Kultuur tichtby, tichtby Kultuur”

Op 13 januari 2022 lag de eerste Kultuurnota “Kultuur tichtby, tichtby Kultuur” van onze gemeente ter besluitvorming voor. Het is een goede nota waarin de volle breedte van cultuur beschreven wordt. In het debat in november 2021 hebben we als CDA al onderstreept dat cultuur in de breedste zin van groot belang is voor alle inwoners (jong en oud) van onze gemeente. Juist omdat de activiteiten bij kunnen dragen aan verbinding  en zo ook bijdragen aan sociale contacten en welzijn.

De fractie kan dan ook instemmen met de Kultuurnota. Daarbij heeft het CDA nog wel enkele punten als richting voor de komende jaren:

  • Inzet op samenwerking tussen de verschillende organisaties en instellingen kan nog wel een uitdaging zijn.
  • Goed kijken wie welke activiteiten binnen het culturele veld het beste kan uitvoeren. Het uitgangspunt is hierbij de culturele basis-infrastructuur.
  • Het muziekonderwijs gaat ons aan het hart! Maar we constateren dat Opus 3 op dit moment een groot deel van het totale cultuurbudget krijgt. Steeds de vraag stellen welke rol zou de muziekschool moeten en kunnen spelen? Past het budget bij de afgesproken activiteiten en nieuwe initiatieven?
  • Geef het cultuurplatform de ruimte om vooral een rol te spelen in de integrale en innovatieve projecten.  
  • In gesprek blijven met theater Sense en het theater vertrouwen geven om in de komende jaren een goede en afwisselende programmering mogelijk te maken.
  • Het CDA ziet een bijzondere positie voor Stichting de Groen. Het is een bevlogen groep mensen, die zowel educatief als op welzijnsniveau met goede initiatieven bezig zijn en deze betaalbaar en laagdrempelig aanbieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.