25 november 2021

CDA Noardeast-Fryslân in gesprek met de agrarische sector

De CDA fractie en bestuur hebben een werkbezoek gebracht bij de LTO afdeling Noardeast-Fryslân. We waren te gast op het akkerbouwbedrijf van de fam. Meierink in Oosternijkerk. Na de presentatie over het bedrijf waar met name pootaardappelen, graan, bieten en uien worden geteeld hebben we een rondgang door de bedrijfsgebouwen gemaakt. Tijdens de wandeling kwamen al een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals werkgelegenheid, regelgeving en infrastructuur. In het gesprek met bestuursleden van de LTO is er vooral gesproken over het grote belang van snel internet, vergunning trajecten,  het traject rondom de kleine windmolens bij agrarische gebouwen. Wat betreft het project 'Holwerd aan Zee' vraagt de sector langzamerhand wel om duidelijkheid over de voortgang en dat geldt ook voor het traject rondom de dijkversterking. Ook is het ons als fractie duidelijk geworden dat de agrarische sector samen met LTO zich in onze gemeente optimaal wil inzetten voor toekomstgerichte en renderende agrarische bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.