01 maart 2022

CDA op bezoek bij de pioniers van de energie transitie

Stichting Dorpsmolens Ternaard was ruim 30 jaar geleden de eerste stichting die windmolens exploiteerde met en t.b.v. een dorp. De 4 Lagerweij molens uit die tijd zijn inmiddels buiten gebruik, op het erf van de familie Hiemstra is in 2019 de oorspronkelijke molen vervangen door een Vesta drie-wieker. Een tweedehands molen die volledig gereviseerd een tweede leven heeft gekregen tegen ca. 60% van de nieuwprijs. Eén molen goed voor het totale particuliere energieverbruik van het dorp.

Dhr. C.F. v.d. Lught vertelt enthousiast wat door de jaren heen is bereikt, en vooral hoe het dorp op allerlei manieren heeft kunnen meedelen in de financiële opbrengst. Zoals een jaarlijks afdrachten naar dorpsbelang, ondersteuning van lokale initiatieven en projecten, waaronder het bedrijventerrein. Door de jaren heen is ca. € 400.000,-- ten goede gekomen aan het Dorp.

In 2014 is een initiatief opgezet om investering in zonnepanelen te bevorderen, door middel van voorfinanciering van de investering. De energie coöperatie Ternaard werd opgericht en wéér was de stichting de eerste in Nederland, en belangrijker, het initiatief kreeg gestalte. De deelnemers zijn vanaf dag één goedkoper uit, en toch zijn alle deelnemers binnen tien jaar eigenaar van de panelen. Dit revolverend fonds is nu beschikbaar voor nieuw initiatief. Bijvoorbeeld een warmtepomp plaatsen in een vrijstaande- en een rijtjeswoning. Doel: cijfers verzamelen om na te gaan of deze vorm van verduurzaming interessant is uit te rollen, te beginnen bij de leden van de coöperatie. Stap voor stap verduurzamen.

Goede ideeën zijn vaak niet moeilijk, maar vergen lef, enthousiasme en uithoudingsvermogen. De overheid speelt vaak een onvoorspelbare rol, zwalkend beleid op het gebied van bijv. salderen, subsidies en sterk wisselende opwekvergoedingen voor energie kunnen ontmoedigend werken. Een boodschap die de CDA-delegatie meeneemt. 

De huidige energiemarkt is onzeker, prijzen gaan omhoog, voor de stichting niet ongunstig maar bedrijven en burgers worden hier in negatieve zin mee geconfronteerd. Ondernemers vragen om alternatieve energiebronnen zoals het plaatsen van een molen bij hun bedrijf, burgers moeten gecompenseerd voor de hoge energierekening. Of moet de politiek juist investeren zoals in Ternaard al jaren gebeurt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.