28 februari 2022

Derk Boswijk in gesprek met LTO Noord en CDA Noardeast-Fryslân bij ALNN

Het Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland (ALNN) ontving Tweede Kamerlid Derk Boswijk, LTO Noord en CDA Noardeast-Fryslân. Eerst spraken we met Derk Boswijk, die ook defensiewoordvoerder is, over de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke verhoudingen. Dit zet alles in een ander perspectief en doet ons beseffen hoe wankel het evenwicht is voor veiligheid en voedsel- en energieproductie. 

Vervolgens introduceerde Jan Swart, directeur van ALNN, Boswijk in de wereld van het agrarisch laboratorium. Het ALNN draait van deadline naar deadline. Waar analyses van mest en bodem eerder nodig waren om te bekijken hoe gewassen tot optimale groei kunnen komen, zijn de analyses nu een verplichting geworden. Elke landbouwer moet aantonen of aan alle wettelijke richtlijnen wordt voldaan. De landbouw wordt per kilo stikstof afgerekend terwijl de effecten over natuuringrepen niet inzichtelijk zijn. Dat moet volgens Boswijk anders. In Nederland moeten we kijken naar wat per gebied mogelijk is. Boswijk benoemt dat we eerder met elkaar om tafel moeten gaan zodat landbouwbedrijven de mogelijkheid krijgen om op veranderende regelgeving in te spelen. Nu worden de spelregels te vaak veranderd en is het onmogelijk om hier als bedrijf tijdig op in te spelen. 

Het gesprek ging over de derogatieregels, de landbouw in het buitendijks gebied en de scheidslijn tussen Waddenzee Natura 2000-gebied en Noardeast-Fryslân als landbouwontwikkelingsgebied. In een gemeente waar zulke grote belangen spelen is een landbouwambtenaar onmisbaar.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.