26 januari 2021

Harddraverspark en de Woonvisie - Trots op Noardeast-Fryslân

Afgelopen donderdag, 21 januari, werden er twee belangrijke onderwerpen besproken in de gemeenteraad. Allereerst werd de ontwikkelrichting van het Harddraverspark en het Tolhuispark in Dokkum besproken en werd het voorstel aangenomen door de raad. Door de groei in inwonersaantallen en bedrijven, is er meer behoefte aan ontspanning en sport. Door van het Harddraverspark een recreatief stadspark te maken en het Tolhuispark verder te ontwikkelen op het gebied van sport, komt Dokkum weer in balans. Niet alleen is dit voordelig voor de woon- en leefomgeving van Dokkum, maar ook voor de omliggende dorpen.

Daarna werd de woonvisie van gemeente Noardeast-Fryslân voor 2020-2025 besproken. Hierin staan 7 speerpunten voor de komende jaren, namelijk: 1. Toekomst geven aan bestaande woningen en buurten;
2. Nieuwbouw in stad, dorpen en wijken. 3. Ontwikkeling van de sociale huurvoorraad: betaalbaar, beschikbaar en met kwaliteit; 4. Wonen en zorg in dorpen en wijken;
5. Energietransitie en verduurzaming;
6. Leefbare dorpen: sociaal en veilig, met bereikbare voorzieningen;
7. Samenwerking gemeente, belanghebbenden en bewoners. De CDA-fractie heeft hiervoor een motie ingediend die unaniem aangenomen is door de raad. In de motie staat dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) als instrument opgenomen moet worden in het Woon- en uitvoeringsprogramma van 2021. CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. Dit instrument maakt nieuwbouw zonder projectontwikkelaar mogelijk, en kan zo kosten drukken. En no oan it wurk!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.