12 januari 2022

Jan Boeijenga krijgt eerste exemplaar verkiezingsprogramma aangeboden.

Pake Jan Boeijenga krijgt eerste exemplaar verkiezingsprogramma aangeboden.
Geertje Schoorstra-Boeijenga, lijsttrekker van CDA Noardeast-Fryslân overhandigt het verkiezingsprogramma ‘Voor Elkaar, Foar Inoar’ aan haar Pake, Jan Boeijenga. Jan Boeijenga, 91 jaar, is sinds de oprichting lid van het CDA en is jaren actief geweest voor de plaatselijke afdeling van het CDA in zijn voormalige woonplaats Sauwerd. Het CDA bestaat al 41 jaar en heeft een sterke basis. Geertje is er trots op dat haar Pake meewerkte aan de basis en dat zij nu lijsttrekker mag zijn.

Verbinding
Het verkiezingsprogramma ‘Voor Elkaar, Foar Inoar’ zet in op verbinding tussen mensen. Door het in standhouden van de subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven en deze uit te breiden naar verenigingen wil het CDA werken aan een sterke, verbindende samenleving. Verbinding is nodig om de opgaaf voor woningbouw, leefbaarheidsinitiatieven en de verduurzaming van wijken en dorpen aan te gaan.

Voldoende woningen voor jong en oud en een dienstbare gemeente.
Het CDA wil dat de komende jaren meer wordt gebouwd voor doorstroming en leefbaarheid. Door meer variatie in het aanbod van creatieve vormen van wonen, zoals hofjeswoningen, kleinschalige appartementencomplexen en coöperatieve woonprojecten voor ouderen. Daarnaast wil het CDA dat het contact met de gemeente laagdrempelig moet zijn: dienstverlening vanuit de menselijke maat, vanuit het gemeentehuis en waar nodig bij mensen aan huis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.