20 november 2020

Douwe de Vries #43 Kandidaat Tweede Kamerverkiezingen

VAN STANDPUNTEN NAAR OPLOSSINGEN

HET MOTIEF
Na 25 jaar met plezier en succes als ondernemer in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ziet Friese boerenzoon Douwe de Vries het als zijn plicht een bijdrage te leveren aan een betere balans in Nederland tussen individualiteit en gemeenschapszin. De inspiratie hiervoor komt uit de overtuiging dat onze opdracht in het leven is om je naaste te behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden en om te zorgen voor de aarde met al wat daarop leeft. Daarbij hoort een politiek systeem dat ‘fair’ moet zijn richting alle groepen in de samenleving en met name gericht moet zijn op het verbeteren van de positie van groepen die er het minst aan toe zijn en niet uitsluitend oog moeten hebben voor het maximaliseren van de gemiddelde welvaart in ons land. Nieuw binnengekomen vanuit het bedrijfsleven via de ‘Wopke-route’ probeert Douwe zich op een onbevangen manier met ziel en zakelijkheid in te zetten voor onze samenleving.

DOUWE IS ER VOOR:
I. Ondernemers:

De bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen - het MKB, de hardwerkende horeca, onze trotse agrariërs en standvastige familiebedrijven – hebben het zwaar. Deze bedrijven moeten door de coronacrisis heen worden gesteund, zodat deze prachtige motor van de B.V. Nederland weer op stoom komt en onze gezinnen van inkomens kan blijven voorzien. Daarnaast moeten deze bedrijven de ruimte krijgen om zich te verbreden om daarmee mee te kunnen denken in oplossingen voor de uitdagingen waar onze maatschappij mee geconfronteerd wordt.
II. Regio:
Dat ‘The Countryside the Future is‘, wordt nu zelfs al in de Randstad verkondigd, maar daar horen wel voorzieningen bij als een regionaal ziekenhuis, een rechtbank, een theater en bovendien snelle treinverbindingen met de Randstad, voldoende woningbouw en snel werkende internetverbindingen. Gebieden die nu nog bekend staan als krimpregio krijgen daardoor weer groeipotentie, waardoor grote steden kunnen worden ontlast. Kijkend naar de bevolkingsaantallen in Nederland horen er 100 van de 150 Tweede Kamerleden uit de regio te komen en 50 uit de Randstad. De werkelijke cijfers zijn precies andersom. Ook dat kan en moet anders!
III. Starters en Studenten:
Het eerste dat we onze kinderen leren als ze van de middelbare school komen, is dat ze schulden kunnen maken. We moeten stoppen met het leenstelsel, jongeren met uitstaande leningen compenseren en terugkeren naar de eerdere Studiefinanciering, om daarmee jongeren schuldenvrij door de studie te laten komen. Daarnaast moeten starters financieel geholpen worden bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Hiervoor heeft Douwe een goed doortimmerd plan.
IV. Behulpzame overheid
De overheid is er voor de burgers en niet andersom. De overheid dient behulpzaam te zijn naar alle burgers vanuit de professionaliteit van de verschillende diensten. Managers moeten weten wat er speelt op de werkvloer en politici moeten besef hebben van de impact van hun wetten op dat management en op die werkvloer. Wat nodig is, is ‘een geluid van binnenuit’.

DOUWE IS:
- Nieuw
in de politiek en hij ziet dit als een groot voordeel: een nieuwe frisse kijk op zaken, vrij van cynisme en overtuigd van de mogelijkheden van praktische oplossingen die nog niet zijn beproefd.
- Deskundig door de combinatie van verschillende universitaire studies (Engelse taal, Economie en Belastingrecht), ondernemerschap, ervaring als overheidsambtenaar en ’last but not least’: aangeboren gezond boerenverstand.
- Inventief door zijn brede ervaring en achtergrond. Hierdoor weet Douwe zich in alle verschillende betrokken partijen te verplaatsen. Daardoor slaagt Douwe er dikwijls in om op een positieve, open en oprechte manier een faire oplossing te bedenken waar alle partijen verder mee kunnen, hoe tegenstrijdig de belangen ook mogen zijn.
- Benaderbaar M: 06 10 87 51 87, E: kiesdouwedevries@icloud.com, I: www.kiesdouwedevries.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.