10 juli 2018

Lieuwe Sytsma Lijsttrekker CDA Noardeast-Fryslân

DOKKUM – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA op maandag 9 juli is de heer Lieuwe Sytsma uit Aalsum gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018.

 

Het CDA bestuur heeft voor het opstellen van de kandidatenlijst een vertrouwenscommissie ingesteld.  De vertrouwenscommissie bestond uit adviseur CDA Fryslân Nico Tilstra (Tytsjerksteradiel), provinciaal statenlid Maaike Prins (Ferwerderadiel) en oud-wethouder Haye Talsma (Ferwerderadiel). De afgelopen periode heeft de vertrouwenscommissie intensieve gesprekken gehouden met de verkiesbare kandidaten en hieruit een advieslijst samengesteld. De vertrouwenscommissie heeft een sterke motivatie gegeven aan het bestuur over de opbouw van de lijst en aangeraden het advies te volgen. Het bestuur heeft daarop het advies van de vertrouwenscommissie tijdens de Algemene Ledenvergadering onveranderd voorgelegd aan de leden. Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met het advies, waardoor de kandidatenlijst officieel is vastgesteld.

 

Lieuwe Sytsma uit Aalsum (60) is sinds 2015 als lid toegetreden aan het CDA bestuur van Dongeradeel. Lieuwe is vanaf 2001 meerscholen directeur in het basisonderwijs en is daarnaast vele malen als waarnemend directeur en interim directeur aangesteld. In het schooljaar 2018-2019 is hij interim directeur in Kollumerland.

 

Esther Hanemaaijer uit Dokkum (43) staat op de tweede plaats op de lijst. Esther is in 2017 wethouder geworden in Dongeradeel. Esther is vanaf 2010 actief als raadslid, waar ze in 2013 tot fractievoorzitter is verkozen.

 

Jelle de Vries uit Ferwert (67) staat op nummer drie op de lijst. Jelle is sinds 2014 wethouder in de gemeente Ferwerderadiel en vanaf 2010 actief als fractievoorzitter. Jelle is voorzitter van het bestuur, lid van de stuurgroep bestuurlijke fusie DDFK en lid van het bestuur van werk- en leerbedrijf NEF.

 

Willem van der Veen uit Veenklooster (51) heeft een vierde plek op de lijst verworven. Willem is in 2013 als fractievoorzitter aangesteld, daarvoor was hij vanaf 2010 raadslid. Willem is ondernemer en biedt huisvesting aan opfok- en pension paarden. Willem zit in diverse besturen; sport, cultuur en is betrokken bij de organisatie van diverse evenementen voor jong en oud.

 

De totale lijst met CDA kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018 zijn:

1. Lieuwe Sytsma, Aalsum (60 jaar)

2. Esther Hanemaaijer, Dokkum (43 jaar)

3. Jelle Wessel de Vries, Ferwert (67 jaar)

4. Willem van der Veen, Veenklooster (51 jaar)

5. Willem Anton van der Bent, Ternaard (56 jaar)

6. Fenny Reitsma-Hazelhoff, Hegebeintum (63 jaar)

7. Fokke Jan Klaver, Oudwoude (29 jaar)

8. Dirk Kooistra, Dokkum (58 jaar)

9. Tsjip Luimstra, Ferwert (50 jaar)

10. Foekje van Seggeren-Grijpstra, Kollumerzwaag (59 jaar)

11. Romke Hoekstra, Dokkum (68 jaar)

12. Minke van der Goot, Kollum (67 jaar)

13. Geert Dijkstra, Kollum (69 jaar)

14. Reina Wondaal-Steinfort, Dokkum (56 jaar)

15. Martinus Hiemstra, Ternaard (71 jaar)

16. Tjomme (Tom) Geertsma, Dokkum (64 jaar)

17. Atze Holwerda, Ee

18. Lieuwe Feenstra, Kollumerzwaag

19. Piet Reitsma, Reitsum

20. Arnoud Haitsma, Holwerd

21. Jan Jacob Oevering, Ferwert

22. Sjoerd Vlasma, Warfstermolen

23. Jan Willem Prins, Oudwoude

24. Jacoba Mulder-Dam, Triemen

25. Thea Woltjer, Kollum

26. Nantko Jan Reitsma, Ferwert

27. Attie Klaver-Pieters, Oudwoude

 

In de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 juli is deze kandidatenlijst op democratische wijze vastgesteld door leden uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Het CDA wil met deze kandidaten de vier kernwaarden Gerechtigheid, Solidariteit, Rentmeesterschap en Gespreide verantwoordelijkheid omzetten naar de lokale politiek. Hier ligt de uitdaging voor CDA Noardeast-Fryslân!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.