20 juni 2017

Afdelingen fuseren tot CDA Noardeast-Fryslân

DOKKUM - CDA Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn woensdag 14 juni 2017 gefuseerd tot CDA Noardeast-Fryslân. Hier hebben de leden van de verschillende afdelingen mee ingestemd tijdens een besloten bijeenkomst in De IJsherberg te Dokkum.

 

De fusie is mogelijk door het voorgenomen besluit van de drie gemeenten om Samen verder te gaan. De gemeentelijke herindeling vindt pas plaats op 1 januari 2019, maar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018 hebben de besturen een belangrijke taak in het opstellen van het verkiezingsprogramma, het samenstellen van een kieslijst met kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad en het opzetten van een nieuwe structuur om Noardeast-Fryslân goed te laten functioneren.

 

 

Lijkt het jou leuk om raadslid voor het CDA te worden in Noardeast-Fryslân? Doe de test en meld je aan via www.CDA.nl/zetjein!

 

Het nieuwe CDA-bestuur bestaat (v.l.n.r.) uit: Sjoerd Jan van Gunst (Hallum), Geertje Schoorstra-Boeijenga (Ternaard), Joop Zwaagstra (Dokkum), Trienke Riemersma-Brouwer (Munnekezijl) Jelle Reitsma (Ferwert) en Wibo Feenstra (Kollumerzwaag). Het Zevende bestuurslid Auke Talsma (Brantgum) ontbreekt op de foto.

 

Volgende week vindt er het eerste gezamenlijke overleg plaats, waarin ieder een taak toebedeeld krijgt voor het uitoefenen van haar functie binnen het bestuur.

 

CDA Noardeast-Fryslân roept u op om de ontwikkelingen te volgen via Facebook @CDANoardeastFryslan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.