18 januari 2023

Oriënterend debat over MFC It Spektrum Burdaard

Wij vinden het een goede zaak dat er een oriënterend debat in de gemeenteraad wordt gevoerd over het MFC in Burdaard. De oplossingsrichtingen die het college aandraagt in het raadsvoorstel zijn op inhoud en effect nauwelijks te overzien. Dit is dan ook de reden dat het CDA zich beperkt tot een aantal kaders.

De kaders zijn:
-        De actuele financiële situatie van het MFC is niet houdbaar en daar moet een oplossing voor komen.
-        Burdaard moet kunnen beschikken over een dorpshuis.
-       Een dorpshuis is er voor en door de inwoners van het dorp.
-        Het dorp moet zelf het dorpshuis kunnen dragen. Dit houdt in eigenaarschap, exploitatie en klein onderhoud.
-        De gemeente moet niet het dorpshuis in stand willen houden met langdurige subsidies. 
-        Het dorpshuis moet dus toekomstbestendig en zelfstandig kunnen functioneren
-        Het dorp moet er belangrijke zaken in onder kunnen brengen zoals voor- en vroegschoolse opvang en het bewegingsonderwijs.
-        En als laatste: we moeten goed luisteren naar de inwoners van Burdaard, maar de oplossing moet wel bereikbaar zijn.

Volgens ons is het nu aan het college om te komen met een oplossing die wat het CDA betreft voldoet aan de genoemde kaders.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.