03 oktober 2020

Regenbooggemeente

Afgelopen donderdag, 1 oktober, stond ‘de regenbooggemeente’ op de agenda van de raadsvergadering. In oktober 2018 is in de gemeente Dongeradeel een motie aangenomen, waarin de raad het college vraagt om te onderzoeken of de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een Regenbooggemeente kan worden.

Voor de CDA fractie in gemeente Noardeast-Fryslân staat gelijkheid voorop. Gelijkheid zoals de tekst van artikel 1 van de grondwet is weergegeven. Sinds het voorjaar van 2019 is de tekst van artikel 1 van onze Grondwet zichtbaar in het provinciehuis. Dit was een initiatief van Teus Dorrepaal, Statenlid voor het CDA in de periode 2007-2019. Aanleiding daarvoor was zijn motie Eltsenien die in december 2018 bijna unaniem door Provinciale Staten werd aangenomen.

De essentie van deze motie is dat elke inwoner, ‘eltsenien’, het recht heeft volledig geaccepteerd te zijn en zo de eigen competenties en kansen te kunnen benutten. Een signaal dat de provincie geen onderscheid maakt naar afkomst, levensovertuiging of geaardheid. Dit is wat een overheid hoort uit te dragen, neutraliteit. Dit signaal moeten wij als gemeente ook geven vindt de CDA fractie.

Woordvoerder Dirk Kooistra: ‘Dat eventueel het beeld dat door het niet laten wapperen van de regenboogvlag op een aantal dagen in het jaar, de gemeente Noardeast-fryslan geen oog zou hebben voor discriminatie van de LHBT+ doelgroep is niet juist. Er kan en mag in onze ogen geen sprake van zijn dat een specifieke groep uit de samenleving zich onveilig voelt of het gevoel heeft niet begrepen te worden. Dat past niet bij ons beeld van gelijkwaardigheid. Daarom zien we liever een bredere uitwerking tegen discriminatie, het tegengaan van alle mogelijke vormen van discriminatie breder dan de LHBT+ doelgroep.

Wij willen in deze discussie niemand kwetsen, wij zoeken de verbinding in de verschillen binnen de discussie. Wij herkennen ons niet in het beeld dat wij niet openstaan voor initiatieven als het hijsen van de regenboogvlag. Iedereen is gelijkwaardig en daar staan wij voor als fractie van het CDA. Het beeld van geen acceptatie, de mogelijke pijn die dit oproept van wel discrimineren, dat is niet gewenst en past niet bij een partij die wil verbinden.’

Vanuit die gedachte heeft de fractie het hijsen van de regenboogvlag gesteund, waarbij er ook oog houden voor de groep behorende tot LHBT+ doelgroep die deze vlag liever niet ziet hangen. Daarom hadden wij liever gezien dat de vlag alleen op 11 oktober gehesen zou worden, in plaats van vier keer per jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.