06 november 2018

Schriftelijke vragen intocht Sinterklaas

In diverse media lezen we dat demonstraties van de actiegroep KOZP (Kick Out Zwarte Piet) in 18 steden in Nederland worden aangekondigd. Eén van de genoemde steden is Dokkum. Hoewel nog geen vergunning is aangevraagd (aldus de media), geeft de actiegroep nu reeds aan te willen demonstreren op het moment van de intocht van Sinterklaas, namelijk op 17 november. Onder andere in Dokkum. Uit ervaringen van vorig jaar weten we dat een dergelijke demonstratie de openbare orde tijdens het kinderfeest ernstig kan verstoren. Het CDA acht dit zeer onwenselijk.

 

Het recht op demonstreren is een groot goed en ook KOPZ moet van dit grondrecht gebruik kunnen maken. Het kan in de beleving van het CDA echter niet zo zijn dat het kinderfeest jaar op jaar wordt verstoord door ongeregeldheden zoals we dat elders in het land hebben gezien bij landelijke intochten, laatstelijk in Dokkum vorig jaar. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft het CDA Dongeradeel de volgende vragen.

 

1.Is het college, net als het CDA, van mening dat de intocht van Sinterklaas een kinderfeest is en dat dit niet verstoord mag worden door demonstranten of tegendemonstranten van welke aard dan ook ?

 

2.Heeft het College van B&W inmiddels een aanvraag voor of melding gekregen van demonstraties ? 

 

3. Heeft het college een locatie op het oog voor demonstraties tijdens de intocht van Sinterklaas en is deze locatie gelegen in de binnenstad ? 

 

4. Zo ja, kan het college alternatieve locaties voor demonstraties tijdens de intocht aanwijzen die buiten de binnenstad en ver van het kinderfeest zijn gelegen en wil het college deze locaties kenbaar maken aan KOPZ en eventuele andere demonstratiegroepen.

 

Graag ontvangt het CDA de antwoorden op de kortst mogelijke termijn, gelet op de actualiteit.

 

6 november 2018

CDA-fractie Dongeradeel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.