02 januari 2019

Voorstellen wethouders gemeente Noardeast-Fryslân

KOLLUM - Woensdagmiddag vond de eerste raadsbijeenkomst van gemeente Noardeast-Fryslân plaats in de raadszaal van Kollum. Om 15:30 uur stelden de kandidaat-wethouders zich voor aan de raad en belangstellenden.


Vanaf 19:30 uur (inloop om 19:00 uur) wordt o.a. het nieuwe gemeentewapen onthuld, vindt de installatie van de raadsleden en benoeming van de griffiers plaats, en wordt het Regelement van Order van de raad vastgesteld.

Voor de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is het voorstel een college te vormen van CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD. Na breed overleg met alle acht fracties heeft informateur Theo Joosten deze aanbeveling gedaan.

Bron: https://www.rtvnof.nl/eerste-raadsbijeenkomst-gemeente-noardeast-fryslan/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.