Willem van der Veen

Veenklooster

Contactgegevens
w.vanderveen@noardeast-fryslan.nl 
06-30609664

Willem van der Veen is raadslid in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Willem is woonachtig in Veenklooster, getrouwd en heeft 3 dochters. Willem wil opkomen voor de belangen van onze inwoners. Als voormalig agrariër wil Willem zich inzetten om zuinig om te gaan met het culturele erfgoed in de gemeente. Het verenigingsleven brengt (nieuwe) verbintenissen in de dorpen en worden een warm hart toegedragen, "dat moeten we steunen" aldus Willem. Willem wil zich de komende jaren inzetten om de normen en waarden van elk dorp te respecteren en, voor deze dorpen en onze stad Dokkum, de juiste keuzes te maken in de komende raadsperiode. Willem staat voor:

  • Het stabiliseren van de uitgaven en de kosten voor de burger
  • De zorg en aandacht voor elkaar en hierin een luisterend oor bieden
  • Persoonlijk contact hebben me de inwoners van onze gemeente
  • Opkomen voor de belangen van jong en oud waarin aandacht is voor ontplooiing, veiligheid en respect voor elkaar, maar ook aandacht voor goede zorg.

‘Ik docht mei in soad nocht en wille dit wurk’  en hoop me nog een tijd lang me te mogen inzetten voor een ieder die me nodig heeft. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.