Fokke Jan Klaver

Oudwoude

Fokke Jan Klaver is raadslid in de gemeente Noardeast-Fryslân

Fokke Jan is woonachtig in Oudwoude. Als jongere in deze gemeente ziet Fokke Jan dit als uitgelezen kans om hem op deze manier in te zetten voor de gemeenschap. Fokke Jan zet zich in voor de vele onderwerpen van het CDA, waaronder:

  • Jongeren
    Fokke Jan wil zich inzetten voor de jongeren om hun een goede toekomst te geven in de gemeente. Betaalbare huizen, goed onderwijs en een mooie baan in de buurt zijn hiervoor belangrijk.
  • (sport) Verenigingen
    Verenigingen zijn belangrijk binnen onze samenleving of het nou op het gebied van sport is of op het gebied van cultuur. Fokke Jan wil me inzetten voor toegankelijke sportverenigingen en het makkelijker maken voor verenigingen om aan alle regels te voldoen
  • Agrarische sector
    Als boerenzoon maakt Fokke Jan van dichtbij mee waar de boeren heden ten dage allemaal aan moeten voldoen. Fokke Jan wil zich inzetten voor nieuwe initiatieven voor en door agrariërs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.