Dirk Kooistra

Dokkum

Mijn naam is Dirk Kooistra, ik ben werkzaam op het secretariaat en administratie van PRO Dokkum. Pro Dokkum biedt praktijkonderwijs, een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen die gebaat zijn bij praktisch leren. Het doel van dit onderwijs is de leerlingen voor te bereiden op zelfstandigheid en het vinden van werk. Het CDA zou graag een leerwerkplein als middelpunt voor de regio hebben waar leerlingen kunnen ontdekken wat ze willen. Daarbij vindt het CDA de samenwerking tussen werknemers, werkgevers en de politiek belangrijk voor de arbeidsmarkt voor jongeren in de regio. Daarmee kunnen ook kwetsbare en/of thuiszittende jongeren begeleid worden naar een baan. Blijvend optimaliseren van samenwerking tussen gemeente, Dokwurk, UWV en ondernemers om mensen met een beperking toe te leiden tot de reguliere arbeidsmarkt. We moeten het samen doen!

Belangrijk vind ik om in te zetten op preventie en voorkomen van risicogedrag zoals alcohol, drugs, pesten en geweld. Daarbij zijn sport en gezondheidspreventie een gouden koppel. Zelf ben ik regelmatig te vinden bij voetbalvereniging Be Quick als scheidsrechter. Niet dat ik het alleen zelf mooi en gezond vind maar ook hoe belangrijk een sport en of vereniging is voor de maatschappij. Heel veel jeugd en ouderen dragen hun steentje daarmee bij aan de samenleving. Wat ik dan merk is hoe hierdoor verbindingen ontstaan. We moeten het samen doen! Een mooi initiatief zou zijn om ook bekende sporters in te zetten als ambassadeur voor een gezonde levensstijl, waarbij we denken aan bv college-tours en ook de sportverenigingen zelf meer betrekken bij het preventiebeleid.

In mijn gesprekken met het bedrijfsleven merk ik dat ze ruimte nodig hebben om te ondernemen. Wij willen hier zoveel mogelijk bestaande bedrijven in faciliteren en zo nodig belemmeringen wegnemen. Ook acquisitie van nieuwe bedrijven heeft een hoge prioriteit. Zeker belangrijk hierin zijn de 3 O’s, Overheid, Ondernemers en Onderwijs. Je moet het immers samen doen.

Daarbij vindt het CDA dat de westelijke rondweg voor de ontsluiting van industrieterrein Betterwird ook niet van de agenda moet. Ik hoop op een mooi werk- en woonklimaat in deze prachtige gemeente. Ik maak me sterk voor:
  - Ondernemersbeleid wat voorrang geeft aan plaatselijke bedrijven
  - Het faciliteren van sportvoorzieningen
  - Kwetsbare thuiszittende jongeren begeleiden naar een baan

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.