Erwin Keekstra

Dokkum

Mijn naam is Erwin Keekstra. Geboren, getogen en woonachtig in Dokkum. Voorheen vaak te vinden op de plaatselijke voetbalvelden maar tegenwoordig hardlopend- en wandelend in onze mooie gemeente te vinden. Pas geleden gelukkig getrouwd met Roos en in het dagelijks leven docent geschiedenis op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Dankbaar dat ik ben grootgebracht met Bijbelse normen en waarden in een warm en liefdevol gezin. Opgegroeid in een omgeving rijk aan historie en cultuur - waar we als gemeente trots op mogen zijn - is het wellicht niet vreemd dat ik uiteindelijk geschiedenis gestudeerd heb. Een praktische discipline waarvan de essentie ligt in het begrijpen van jezelf en anderen. Geschiedenis leert het heden beter te begrijpen. 

Zoals gezegd sta ik als docent geschiedenis voor de klas. Een eervol beroep waarbij ik de diversiteit van de samenleving terugzie in het lokaal. Leerlingen komen met verschillende verhalen, met conflicten, tegengestelde visies en ervaringen. Een plek waar ik kan werken aan het omgaan met diversiteit. Wat ik echter merk is dat jeugd en politiek ver van elkaar zijn af komen te staan. Ik vind het belangrijk dat de jeugd - onze toekomst - de gemeente als betrouwbaar gaat zien. Waar in overleg veel samen te bereiken is! Door op gelijke hoogte te blijven, naar de jongeren toe te gaan en ze de ruimte geef om mee te praten en mee te beslissen hoop ik onze nieuwe generatie politiek actief te maken in de samenleving. Ik wil mij graag inzetten in de gemeente Noardeast-Fryslân voor een sterke mienskip met goed onderwijs, waarbij alle kinderen een eerlijke kans krijgen op goed onderwijs in goede gebouwen op redelijke afstand van de woonplaats. 

Door de affiniteit met de geschiedenis van de regio strijd ik voor het behoud van cultureel erfgoed dat aanwezig is in de gemeente en wil ik hier innovatieve invullingen aan geven. Noardeast-Fryslân heeft een sterke regionale identiteit, het gevoel dat je ergens thuishoort. Dit gemeenschapsgevoel is belangrijk en daarom wil ik de taal, cultuur, kunst, sport en regionale tradities helpen. Voorbeelden van cultureel erfgoed die mensen over generaties heen inspiratie geven, verdient bescherming en zijn belangrijk in deze snel veranderende samenleving. Ook wil ik dat de gemeente een plek is voor familie en gezin om te wonen en te werken. Een gezinsvriendelijke samenleving, waar het belang van onze kinderen en gezinnen vooropstaat. Want sterke gezinnen en hechte families zijn de basis waar je altijd op kan terugvallen weet ik uit eigen ervaring. De hoeksteen van de samenleving. 

Dit moet geregeld worden vanuit een dienstbare gemeente die klaarstaat voor haar inwoner. Het vertrouwen in politiek en gemeente moet terug en ik wil mij daarom inzetten voor een bereik- en dienstbare gemeente die communiceert in begrijpelijke taal en waar wordt gehandeld vanuit de menselijke maat. Er moet meer invloed worden gegeven aan burgers, verenigingen en ondernemers op hun directe leef- en werkomgeving. 

Een gemeente met oneindig veel mogelijkheden. Goed onderwijs, oog voor cultuur, kunst en erfgoed maar bovenal een dienstbare- en diverse gemeente waarin we weer naar elkaar omzien en wij voor elkaar klaarstaan. Het is mogelijk. Ik ga ervoor. Mag ik rekenen op uw stem? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.