Esther Hanemaaijer (wethouder)

Dokkum

Esther Hanemaaijer is wethouder voor het CDA in de gemeente Noardeast-Fryslân en heeft in haar portefeuille Wenjen, Omjouwing, Iepenbiere Romte / Wonen, Omgeving, Openbare ruimte, waaronder wordt verstaan:

  • Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit
  • Wonen
  • Milieu
  • Duurzaamheid
  • Beheer Openbare ruimte
  • Afvalbeleid en afvalinzameling
  • Energietransitie

Esther is geboren en getogen in Dokkum, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Esther is als 11e kind uit een ondernemersgezin van 12 kinderen opgegroeid met het voor elkaar klaar staan en verantwoordelijkheid nemen. Zo staat Esther in het leven en zo herkent zij zichzelf in het CDA, dat staat voor een sterke samenleving, waar respect is en waar we voor elkaar zorgen. De normen en waarden die ze in haar opvoeding heeft meegekregen, wil ze dat "stikje Fryslân dêr't wy grutsk op binne' doorgeven aan onze kinderen! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.