Lieuwe Sytsma

Aalsum

Mijn naam is Lieuwe Sytsma, ik ben 63 jaar oud en woon met mijn vrouw in Aalsum. De drie kinderen zijn inmiddels de deur uit. De afgelopen periode was ik werkzaam in het onderwijs en tevens fractieleider van het CDA in onze gemeente. In mijn vrije tijd vind ik het fijn onze eigen groente te verbouwen op de volkstuin. Ik vind ontspanning in de buitenlucht, dicht bij de natuur, en kan mij elk jaar verbazen over alles wat er groeit en bloeit.

Hoe krijg je belangstelling voor de politiek? Eigenlijk is het met de paplepel ingegoten. Thuis werd er vaak gesproken over staat, kerk en maatschappij. Mijn vader stond op de lijst van de ARP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het je dienstbaar maken voor de gemeenschap was bijna een vanzelfsprekendheid. Kernwoorden als dienstbaarheid en rentmeesterschap spreken mij dan ook aan. Wij zijn slechts passanten en moeten zorgen dat inwoners het in de toekomst ook goed of beter krijgen. 

Ik ben een boerenzoon en heb mijn belangstelling voor de agrarische sector altijd behouden. Een sector die het lastig heeft door de wet en regelgeving. Ik vind dat we zuinig moeten zijn op onze vruchtbare landbouwgrond. Ook door de klimaatsverandering en verzilting is het niet een vanzelfsprekende zaak dat er elke dag voedsel op tafel staat. Boeren hebben  perspectief, dus duidelijkheid, nodig voor de toekomst. Dit is in het belang voor iedereen. Het CDA pleit voor een landbouwambtenaar die de verbinding zoekt tussen de gemeente en boeren in onze gemeente.

De jeugd heeft de toekomst, maar jarenlang is onderwijshuisvesting een ondergeschoven kindje geweest.  Sommige kinderen krijgen nog steeds les in meer dan 60 jaar oude gebouwen met een slechte ventilatie. Goed onderwijs begint met goede onderwijshuisvesting. Graag wil ik mij daar voor inzetten. Vooral in combinatie met kinderopvang en peuterspeelzalen. Door deze samenwerking krijgt men ook eerder zicht op wat elk kind nodig heeft: een doorgaande lijn. Een school maakt onderdeel uit van de gemeenschap. Daarom wil het CDA zich ook sterk maken voor de kleine scholen in de dorpen.

Onderwijs moet bereikbaar zijn voor iedereen en bevordert de leefbaarheid op het platteland!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.