TROCHPAKKE! Mei elkoar foarút!

Als eerste coalitie van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn wij trots en vereerd u onze plannen voor de komende coalitieperiode te mogen presenteren.

Met de nieuwe raad hebben we gekozen voor een nieuwe werkwijze: samen met inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen de ambities en uitdagingen oppakken. Onderwerpen die zich daartoe lenen zijn verwoord in de raadsagenda. Als coalitiefracties ondersteunen wij die van harte, verbinden we ons aan het proces dat door de raad geïnitieerd wordt en committeren we ons aan de uitkomsten. Wij staan dan ook voor de uitvoering van acties die uit de raadsagenda voortvloeien.

Voor een aantal onderwerpen zijn al voorbereidingen getro en en hebben wij als coalitie afspraken gemaakt om snel aan de slag te gaan en met alle inwoners te bouwen aan de samenleving. We hopen dat een ieder zich thuis gaat voelen in onze gemeente. Op hoofdlijnen hebben wij als coalitie afspraken gemaakt over onderwerpen geclusterd in vijf thema’s, die verwoord zijn in deze coalitieagenda.

Samen Verder

OOSTERNIJKERK - Donderdag 18 oktober 2018 heeft Lijsttrekker Lieuwe Sytsma het Verkiezingsprogramma 'Samen Verder' gepresenteerd aan Sander de Rouwe en diverse dorpsbelangen die hierbij aanwezig waren.

Sander de Rouwe is lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en tevens lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen op 21 maart 2019. Diverse dorpsbelangen zijn voorafgaand aan het schrijven van het Verkiezingsprogramma benadert voor input. De dorpsbelangen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van het programma.

CDA-lijsttrekker Lieuwe Sytsma wil na de verkiezingen van 21 november een Maatschappelijk Akkoord sluiten met de inwoners van de nieuwe gemeente. In dat Akkoord moet staan waar de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan wil werken de komende jaren.

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.