14 november 2019

Begrotingsvergadering 7 november

Begrotingsvergadering 7 november

In deze vergadering zijn er twee budgetten toegevoegd aan de begroting voor 2020.
Er is een duurzaamheidsfonds van € 300.000,- gereserveerd voor projecten om burgers te steunen in deze duurzame projecten zodat bijvoorbeeld huizenbezitters hun woningen kunnen verduurzamen. Je kunt hierbij denken aan een bedrag van ongeveer € 5.000,-.
Dit doormiddel van een revolverend fonds. Ook is er € 50.000,- gereserveerd voor bio diversiteit in onze gemeente zoals bermen, bomenbeleid en de openbare ruimte. Het CDA is blij met deze budgetten voor de komende periode.

CDA raadslid Willem van der Veen (voorzitter werkgroep biodiversiteit)

Reageren? Mail naar Willem van der Veen 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.