24 januari 2020

CDA Noardeast-Fryslân vraagt duidelijkheid over rietproef Lauwersmeer

De CDA fractie van Noardeast-Fryslân wil duidelijkheid of het juridisch mogelijk is dat de rietproef in het Lauwersmeer doorgaat zonder dat er een uitspraak van de Rechtbank is.

De provincies Groningen en Fryslân willen deze rietproef, die bedoeld is om de rietkragen en de open gebieden in het Lauwersmeer houden. Het Lauwersmeer is een Natura 2000-gebied, een beschermd natuurgebied. Een van de doelen van het Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer is het voorkomen dat het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer verdwijnt. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is waterriet essentieel. Daarom is het belangrijk de rietkragen en open gebieden in het Lauwersmeer te houden.

CDA raadslid Fenny Reitsma: “Nu rond het monitoringsplan, dat hoort bij de rietproef in het Lauwersmeer, nog een rechtszaak loopt bij de Rechtbank Noord Nederland zorgt dit voor de nodige onrust en onduidelijkheid bij inwoners, ondernemers en agrariërs in het gebied rond het Lauwersmeer. Dat vinden wij niet wenselijk en vragen de wethouder daarom duidelijkheid over deze situatie.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CDA raadslid,

Fenny Reitsma-Hazelhoff , f.reitsma-hazelhoff@noardeast-fryslan.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.