08 januari 2020

Omgevingsproces Ternaard

In de raadsvergadering van 14 februari 2019 heeft ook namens het CDA de raad een motie aangenomen omtrent gaswinning Ternaard. Hierin staat dat de gemeente tegen gaswinning is.  

Ons college heeft deze motie kenbaar gemaakt bij de Waddenvereniging, de Tweede Kamer, en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Toen was al bekend om tot een pilot te komen in dit proces. De inhoud van de pilot bevat 3 sporen.
- de Rijkscoördinatie
- het ontzorgingsspoor
- het investeringsspoor

Het CDA heeft grote waardering voor de behaalde afspraken in deze. De behaalde resultaten in het afsprakenkader zijn uniek met deze pilot. De gemeente heeft onderhandeld en er uit gehaald wat in haar mogelijkheden lag. Het gebiedsfonds van 60 miljoen is een plus voor de komende 10 jaar. Ook dorpsbelang Ternaard, Wierum, stichting Feste Grun, LTO noord, woningbouwcorporatie Thús Wonen en een aantal betrokken bewoners onder voorzitterschap van Albert van der Ploeg hebben zich ook tot het uiterste ingezet om dit resultaat te behalen.

De plus van de 60 miljoen in het gebiedsfonds is bijzonder. Ook hoeft de regio en onze gemeente geen co financiering te leveren. De CDA fractie heeft vertrouwen in de vervolg afspraken van onze gemeente met de minister van EZK en de NAM.

Reageren? Mail naar Willem van der Veen: w.vanderveen@noardeast-fryslan.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.