11 december 2019

Reactie CDA fractie op tussenrapportage gemeentefinanciën

21 november 2019 - Voor ons ligt de tweede tussenrapportage (Turap) en om gelijk maar te beginnen met het resultaat, dit is onder aan de streep positief! Zoals er in elk bedrijf wel gebeurt, is er sprake van meevallers en tegenvallers. Vanuit het CDA zijn wij blij met het positieve verschil zodat we nu met een positieve blik vooruit kunnen zien. Het CDA is ook tevreden met de voortgang van de verschillende projecten zoals te zien is in de Turap. Het is alleen jammer dat de Pilot van het bezorgen van reisdocumenten niet meer wordt uitgevoerd. Gezien de redenatie kunnen wij het wel begrijpen. Het CDA hoopt dat de pilot in de toekomst alsnog wordt uitgevoerd.

Het CDA had onder andere de volgende vraag gesteld aan de hand van de Turap: Het proces rondom het gezondheidsbeleid heeft vertraging opgelopen. Wanneer ontvangt de raad informatie hierover en wanneer komt de nota gezondheidsbeleid?

Op deze vraag heeft het CDA geen goed antwoord gekregen. Het antwoord van de wethouder in de vergadering van 21 november was, dat hij erop terug komt in de beantwoording. 

Reageren? Mail naar Fokke Jan Klaver f.klaver@noardeast-fryslan.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.