28 juni 2021

2020 sluit positief af met 4,5 miljoen euro

In de raadsvergadering van 22 juni 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van 4,5 miljoen euro op een begroting van 80 miljoen.

Er is accuraat financieel beleid gevoerd. Onze fractievoorzitter Herman Zwart complimenteerde het College en ambtelijk apparaat, te meer omdat er moeilijke omstandigheden waren i.v.m. corona. Hij concludeerde dat de begroting solide was.

De grootste afwijkingen zitten in de grondexploitaties en coronagelden. Blijvende uitdaging is om de jeugdzorg in goede banen te leiden. Daar zijn nog steeds financiële tekorten, hoewel de kwaliteit wel toeneemt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.