19 september 2019

Aantal wethouders gaat van 4 naar 3

In de Raad van 17 september 2019 werd voorgesteld om het aantal wethouders terug te brengen van vier naar drie, omdat wethouder Jouke Jongsma is gestopt. De taken van de heer Jongsma worden verdeeld over de overige drie wethouders en de burgemeester. De tijdbestedingsnorm van wethouder Esther Verhagen gaat naar 100%, waardoor er drie fulltime wethouders zijn. Hiermee wordt de stabiliteit, efficiëntie en samenhang gewaarborgd. Bijkomstig voordeel is dat er een directe bezuiniging plaatsvindt. Deze wordt verwerkt in de najaarsrapportage 2019 en vanaf 2020 in de begroting 2020-2023.
Over dit voorstel werd nog wel gediscussieerd. De oppositie vond het onverantwoord om de komende tijd met ‘slechts’ drie wethouders verder te gaan. Ze wezen op de ‘woelige’ periode die eraan zit te komen. WL was bovendien van mening dat de oppositie meegenomen had moeten worden in het besluit. Hierop is gezegd dat het een voorstel is van het College.

Vanwege het feit dat de heer Ter Heide sinds september 2019 verder gaat als eenmansfractie is de coalitie haar meerderheid verloren. Hierover is ook nog stevig gediscussieerd. De coalitie heeft gezegd dat we een raadsprogramma hebben en dat we er daarmee vanuit gaan dat besluiten met wisselende meerderheden genomen kunnen worden. De heer Ter Heide heeft bovendien aangegeven dat hij het PvdA-gedachtegoed trouw blijft en voorstellen van de coalitie, waarin ook de PvdA zit, zal blijven steunen.
Vanavond was dat al meteen belangrijk, want het raadsvoorstel over het aantal wethouders heeft het gehaald, dankzij steun van de Fractie Ter Heide.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.