02 juni 2020

Aanvulling Beeldkwaliteitplan woningbouw Donkerbroek

In de Raad van 26 mei 2020 heeft de Raad unaniem ingestemd met aanvullende welstandscriteria voor het beeldkwaliteitsplan Donkerbroek-West. Hiermee wordt het mogelijk om ook duurzame materialen toe te staan (m.n. op de gevel en het dak). Als CDA hebben we gezegd dat we dit een mooie, positieve ontwikkeling vinden voor de woningbouw.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.