27 december 2020

Afvalstoffenheffing 2021

De Afvalstoffenheffing moet in 2024 kostendekkend zijn. Tot die tijd komt er een trendmatige verhoging voor alle inwoners met een aanvulling vanuit de algemene reserves. Voor de periode 2021-2023 wordt er een beroep gedaan op de algemene reserve voor in totaal € 446.000,-. 

Waar we mee te maken hebben is dat de prijs voor oud papier is ingestort. Besloten is het vastrecht voor 2021 vast te stellen op € 121,- (in de periode 2021 – 2023 wordt deze steeds met € 7,- verhoogd). Verder wordt voortaan slechts één keer per jaar een nota verzonden voor de containerledigingen. De slagboomtarieven voor de Milieustraat gaan met 5% omhoog, want voor de Milieustraat is het streven om in 2024 voor 50% kostendekkend te zijn. Tot 2024 gaat dat tarief elk jaar met 5% omhoog. 

Als CDA vinden wij dit reëel, want het gaat uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Ook past het bij het eerdere raadsbesluit om toe te werken naar 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. Een geleidelijke verhoging van het slagboomtarief is helaas ook noodzakelijk en onvermijdelijk. Dat oud papier nu geld kost in plaats van dat het wat oplevert, is wrang, maar moedigt aan tot verduurzaming.  

Er lagen nog wat amendementen om dit tegen te gaan, maar die hebben het niet gehaald. Het raadsvoorstel is met ruime meerderheid aangenomen; alleen S+ en WL stemden tegen. In de Raad van 15 december 2020 is de afvalstoffenheffing vastgesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.