27 oktober 2020

Bedrijven Investeringszone centrum Oosterwolde

In de Raad van 20 oktober 2020 stelde het College voor om een eenmalige impuls van € 40.000,- te verstrekken voor de opstart van een zg Bedrijven Investeringszone (BiZO) voor het centrum van Oosterwolde. Met een BiZO kunnen de vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente gezamenlijk werken aan een toekomstbestendig centrum van Oosterwolde. Een aantrekkelijk centrum zorgt voor meer bezoekers, meer bestedingen, langere verblijven en minder leegstand. Het voorstel is aangenomen door de Raad.

De BiZO is een vervolg op het eindrapport ‘Samenwerken aan een krachtig en prachtig winkelgebied van Oosterwolde’, dat de uitgangspunten beschrijft voor de verdere aanpak en samenwerking.

De BiZ is een heffing voor gebruikers en eigenaren in het centrumgebied en komt in de plaats van reclamebelasting. Een nieuwe Stichting BiZO doet de uitvoering.  

Een amendement van de PvdA, GL en OB om jaarlijks te evalueren is aangenomen. Als CDA hebben wij dit gesteund. We willen wel ‘aangehaakt’ blijven middels jaarlijkse rapportage.  

De Raad heeft met het aannemen van het raadsvoorstel de intentie uitgesproken dat zij samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren wil werken aan een krachtig en prachtig Oosterwolde.

De wethouder komt nog bij de Raad terug over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan de BiZO. Het bedrag is namelijk afhankelijk van het bedrag dat de eigenaren en ondernemers ook zullen bijdragen. Verder noemde hij dat er nog een behoeftepeiling gaat plaatsvinden. Daarvoor is het uitspreken van deze intentie van grote waarde.

Als CDA hebben wij aangegeven dat de vastgoedeigenaren en ondernemers ons vertrouwen verdienen. Als steun in de rug in het proces. Ook hebben we hen een compliment gegeven voor het feit dat er nu eensgezindheid is in tegenstelling tot een jaar geleden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.