16 november 2020

Begroting 2021

In de Raad van 10 november 2020 lag de Begroting 2021 voor. Het begrotingsperspectief voor 2021 is € 660.000,-. Op hoofdlijnen is het College in control. De begroting is aangenomen met alleen twee tegenstemmen van StellingwerfPlus.

Wasbare mondkapjes en handgel gratis verstrekken
De PvdA heeft in de Raad van 10 november een motie ingediend om wasbare mondkapjes en handgel gratis te verstrekken aan minima. Deze motie is unaniem aangenomen. De burgemeester zei dat het idee al opgepakt is en dat 500 huishoudens binnenkort twee wasbare mondkapjes ontvangen. Is men meer nodig, dan kan men ze ophalen bij het Gebiedsteam.  

Motie van wantrouwen 
In de Raad van 10 november 2020 lag er een Motie van Wantrouwen op tafel van WL. Het betrof het feit dat wethouder Verhagen op 9 oktober jl, op ‘Coming Out Day’, de Regenboogvlag bij het gemeentehuis heeft gehesen zonder daarvoor toestemming te vragen bij de Raad. WL weest erop dat dit in 2016 erg gevoelig lag en dat er toen afspraken over zijn gemaakt. De toenmalige Raad heeft destijds besloten in plaats van de vlag te hijsen de ‘Flippobrug’ te laten schilderen in regenboogkleuren. WL vond dat de huidige wethouder van deze afspraken had moeten weten. Wethouder Verhagen gaf aan dat ze hier niet van op de hoogte was. WL vond dit een procedurefout. De motie is uiteindelijk met 16 stemmen tegen verworpen. Ook het CDA heeft tegen gestemd. Wij herkenden ons niet in het verwijt. We hebben benadrukt dat dit niet goed is voor het beeld naar buiten, dat het een smet vormt op het aanzien van de Raad en dat het niet ‘met droge ogen’ is uit te leggen. 

Stemronde over begroting 2021, inclusief moties en amendementen 
In de Raad van 12 november 2020 is gestemd over de vele ingediende moties en amendementen op de begroting. 

Als CDA hebben we twee moties ingediend. Helaas hebben deze het nét niet gehaald door twee afwezigen. De eerste betrof aandacht voor snelheidsovertredingen en handhaving op snelheid. We vinden dat er nu te vaak te snel gereden wordt. We hebben gepleit voor strakkere handhaving en preventief beleid. De Burgemeester, hij heeft dit in portefeuille, zei hierover dat hij het beeld herkent en dat dit één van de prioriteiten is. Als er signalen zijn dat er op bepaalde plekken te hard gereden wordt, dan bespreekt hij dat met de politie. De andere motie van het CDA betrof het idee om te onderzoeken of een taskforce, een groep ervaringsdeskundigen, mogelijk is voor Appelscha. Experts van binnen en buiten de gemeente zouden mee kunnen denken over economische mogelijkheden voor Appelscha. 

Aangenomen is een motie van de CU over de bestrijding van de eikenprocessierups. In de begroting 2021 wordt hier nu € 35.000,- voor meegenomen. De afgelopen drie jaar was er jaarlijks geld nodig voor de bestrijding. Daarom is het een goed idee om er vast iets voor te reserveren. Wij waren hier ook voor.  

Een motie van WL is aangenomen, waarin men verzoekt de voormalige aula naast het gemeentehuis niet meer te gebruiken voor eigen vergaderingen, maar gebruik te maken van dorpshuizen. Als CDA vonden we het wel een pragmatische insteek om in het naburige pand te vergaderen; dat is van de gemeente, staat leeg, wordt niet gesloopt en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor de korte termijn (in deze tijd van corona) vinden wij het vergaderen in dorpshuizen prima, maar we zien het niet als oplossing voor de lange termijn.   

Aangenomen is een motie van een grote meerderheid van de Raad over een onderzoek naar vernieuwende woonvormen. Ook wij hebben deze gesteund. Wethouder Hijlkema kon de motie waarderen. Er is ook nog een motie van WL aangenomen over glasvezel in de ‘grijze’ gebieden. Dit zijn de gebieden, waar slechts één provider actief is. Het proces om die gebieden aan te sluiten verloopt in onze gemeente langzaam, mede door corona. De wethouder omarmde de motie en zag het als steun in de rug voor zijn besprekingen met DFM op Glas, het bedrijf dat de aansluitingen moet ve
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.