25 april 2019

Beleidsnotitie ‘Op weg naar een Inclusief Ooststellingwerf’

Onderwerp van de Raadsvergadering van 23 april 2019. Het CDA is erg te spreken over de beleidsnotitie ‘Op weg naar een Inclusief Ooststellingwerf’. De kernwaardes van het CDA zoals solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid komen hierin goed naar voren. Samen met de betrokkenen en werkgevers probeert de gemeente een passende werkplek te vinden en anders een zinvolle dagbesteding. Het voornaamste doel hierbij is om iemand weer onderdeel van de samenleving te laten zijn. Dit wordt bereikt  door het bieden van  zelfstandigheid en dagstructuur.

De gemeente doet het niet alleen maar samen met alle betrokken partijen. Dat deze partijen ook allemaal input hebben geleverd bij het opstellen van de notitie maakt het alleen maar mooier. Het enige punt van kritiek dat het CDA had was dat er € 100.000 extra nodig is over 2019.  De wethouder gaf in de commissie Samenleving aan dat dit kwam door contracten uit het verleden en dat dit probleem in 2020 opgelost is. Daar gaan we dan ook vanuit. Verder zijn we blij met de daling in kosten die we na 2019 zien.

We hebben daarom in de Raad van 23 april 2019 ingestemd met de beleidsnotitie en het beschikbaar stellen van de middelen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.