27 december 2020

Bestemmingsplan 13 aprilstraat

De gevraagde bestemmingsplanwijziging voor de 13 aprilstraat is op 16 december 2020 niet goedgekeurd. Een grote supermarktketen had hierom verzocht, omdat ze een supermarkt wil beginnen op het Jonge Poerink-terrein. De raad heeft unaniem besloten dit niet toe te staan, omdat het buiten het kernwinkelgebied valt, het niet strookt met de structuurvisie en dat er dan geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De keten is wel welkom, maar alleen in het centrum. 

Als CDA hebben wij er bovendien op gewezen dat eenzelfde soort aanvraag door dezelfde keten in april van dit jaar is afgewezen om dezelfde reden. Toen hebben we geen Verklaring van Geen Bedenkingen afgegeven. We willen een betrouwbare overheid zijn. Verder hebben we geattendeerd op de draagvlakpeiling onder de ondernemers als het gaat om de structuurvisie. Een ruime meerderheid van de ondernemers staat nog steeds achter de visie. Als Raad hebben we hiermee uitgesproken dat we vertrouwen hebben in de ontwikkeling van het centrum. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.