02 juni 2020

Bestemmingsplan Afronding bedrijventerrein Haulerwijk

In de Raad van 26 mei 2020 stelde het College voor om de laatst beschikbare kavel op het bedrijventerrein van Haulerwijk te herbestemmen (nu nog agrarische grond), zodat het gebruikt kan worden voor de uitbreiding van Machandel. Dit bedrijf heeft de kavel nodig, omdat ze groeien. Het voorstel is unaniem aangenomen. Als CDA hebben we gezegd dat het een mooi plan is, positief voor het dorp en goed voor de werkgelegenheid. We hebben de ondernemers die dit gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt een compliment gegeven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.